سخنرانی دکتر شعیب بهمن در نشست تخصصی «فرصت‌ها و چالش‌‌های دولت سیزدهم در منطقه قفقاز»

سخنرانی دکتر شعیب بهمن، کارشناس مسائل قفقاز و اوراسیا در نشست تخصصی «فرصت‌ها و چالش‌های دولت سیزدهم در منطقه قفقاز»