یادداشت و گفتگو :
 

وضعیت دانشمند ایرانی در زندان امریکامناسب نیست/ نیاز شدید به دارو

رئیس دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه وضعیت استاد زندانی این دانشگاه در امریکامناسب نیست، گفت: دانشگاه با کمک دولت در حال تلاش است که با استفاده از روابط دیپلماتیک موارد مورد اتهام دانشمند ایرانی را بر طرف کند.

وضعیت دانشمند ایرانی در زندان امریکامناسب نیست/ نیاز شدید به دارو

سخن مدیرعامل

سخن مدیرعاملTotal 2  records . Showing 1 to 2 of 2