گزارش تلویزیون چین از نشست تخصصی "برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های تهران-پکن"

گزارش تلویزیون چین از نشست تخصصی «برنامه 25 ساله همکاری‌های تهران-پکن و چشم‌انداز مناسبات ایران و چین در دو دهه آینده» برگزارشده توسط مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها