سخنرانی دکتر هیثم الطاس، رییس دانشکده حقوق دانشگاه دمشق سوریه

سخنرانی دکتر هیثم الطاس، رییس دانشکده حقوق دانشگاه دمشق سوریه در نشست تخصصی «ابعاد حقوقى تحريم‌هاى آمريكا عليه كشورهاى محور مقاومت و روش‌هاى مقابله با آن»