سخنرانی دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری

سخنرانی دکتر محمود عباسی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در وبینار «بررسى ابعاد حقوقى ترور سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى و استاد شهيد دكتر محسن فخري‌زاده»