سخنرانی دکتر الهام امین‌زاده، مدیرگروه حقوق بین‌الملل مجمع و استاد دانشگاه تهران

سخنرانی دکتر الهام امین‌زاده، مدير گروه حقوق بین‌الملل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و استاد دانشگاه تهران در وبینار «بررسى ابعاد حقوقى ترور سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى و استاد شهيد دكتر محسن فخري‌زاده»