سخنرانی دکتر جعفر کوشا، استاد دانشگاه شهید بهشتی و رییس اسکودا

سخنرانی دکتر جعفر کوشا، استاد دانشگاه شهید بهشتی و رییس اسکودا در وبینار «بررسى ابعاد حقوقى ترور سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى و استاد شهيد دكتر محسن فخري‌زاده»