سخنرانی دکتر سید نصراله ابراهیمی، رییس هیأت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه

سخنرانی دکتر سید نصراله ابراهیمی، استاد دانشگاه تهران و رییس هیأت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان تهران در وبینار «بررسى ابعاد حقوقى ترور سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى و استاد شهيد دكتر محسن فخري‌زاده»