سخنرانی دکتر سید حسین موسوی‌فر، دبیر کارگروه پیگیری پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی

سخنرانی دکتر سید حسین موسوی‌فر، دبیر کارگروه پیگیری پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی در وبینار «بررسى ابعاد حقوقى ترور سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى و استاد شهيد دكتر محسن فخري‌زاده»