سخنرانی دکتر خیراله پروین، مدیر گروه حقوق عمومی مجمع و استاد دانشگاه تهران

سخنرانی دکتر خیراله پروین، مدير گروه حقوق عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و استاد دانشگاه تهران در وبینار «بررسى ابعاد حقوقى ترور سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى و استاد شهيد دكتر محسن فخري‌زاده»