سخنرانی آقاى مسعود شجره، رييس كميسيون حقوق بشر اسلامى لندن

سخنرانی آقاى مسعود شجره، رييس كميسيون حقوق بشر اسلامى لندن در وبینار «اسلام ستیزی در غرب»