سخنرانی دکتر محمود الزهار، وزیر خارجه اسبق فلسطین

سخنرانی دکتر محمود الزهار، وزیر خارجه اسبق فلسطین و استاد دانشگاه اسلامی غزه در نشست تخصصی «بررسى تحليلى ابعاد مسأله عادى‌سازى روابط امارات متحده عربى و بحرین با رژيم صهيونيستى»