سخنرانی دکتر لاوانت باشترک، استاد دانشگاه اسکیشهیر ترکیه

سخنرانی دکتر لاوانت باشترک، استاد دانشگاه اسکیشهیر ترکیه در نشست تخصصی «بررسى تحليلى ابعاد مسأله عادى‌سازى روابط امارات متحده عربى و بحرین با رژيم صهيونيستى»