گزارش خبرگزاری صداوسیما از همایش بین‌المللی «جهان عاری از سلطه آمریکا و صهیونیسم»