سخنرانی دكتر عبدالحسين خسروپناه در نشست تخصصی «بومی‌سازی علوم انسانی»

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمين دكتر عبدالحسين خسروپناه، استاد فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى و رييس هيأت مديره مجمع در نشست تخصصی «بومی‌سازی علوم انسانی»