سخنرانی آقای مهدی عزیزی در نشست تخصصی «انتخابات پارلمانی عراق»

سخنرانی آقای مهدی عزیزی، مدیرکل بین‌الملل خبرگزاری مهر در نشست تخصصی «انتخابات پارلمانی عراق»