سخنرانی دکتر شیرین علی مرتکوش در نشست تخصصی «علوم انسانی و حکمت اسلامی»

سخنرانی دکتر شیرین علی مرتکوش، استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه تشرین سوریه در نشست تخصصی «علوم انسانی و حکمت اسلامی»