سخنرانی مهندس نیکهیل پرانجاپه در نشست تخصصی «میراث مشترک ایران و هند»

سخنرانی مهندس نیکهیل پرانجاپه، استاد دانشگاه MCM پونا هند در نشست تخصصی «مطالعات میراث مشترک ایران و هند؛ ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش رو»