سخنرانی دکتر علی خان محمودآباد در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای»

سخنرانی دکتر علی خان محمودآباد، عضو هیأت علمی دانشگاه اشوکا هند در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای و آینده همگرایی آسیایی»