توافق مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص برگزاری همایش اربعین

پیرو مذاکرات انجام شده بین دکتر نجفی برزگر و دکتر معتمدی، جلسه‌ای مشترک پیرامون برگزاری همایش اربعین برگزار شد.

توافق مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص برگزاری همایش اربعین

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، پیرو مذاکرات انجام شده میان دکتر نجفی برزگر، دبیرکل مجمع و دکتر معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، جلسه‌ای مشترک پیرامون برگزاری همایش اربعین برگزار شد.
در این جلسه، دکتر نجفی با توصیف ویژگی‌های اربعین و نقش آن در احیای تمدن اسلامی، توجه اساتید دانشگاه و تاثیر آن‌ها را در این زمینه برشمرد.
دکتر ملکی، رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه نیز که در این نشست حضور داشت با تأکید بر رسالت دانشگاه در استفاده از ظرفیت اربعین، نقش علمی اساتید دانشگاه‌ها در پرتو راهپیمایی عظیم اربعین را فرصت بی‌نظیری قلمداد کرد.
طرفین در این نشست درباره عملیاتی کردن یک همایش مشترک گفتگو و برنامه ریزی کردند.