جلسه هیأت مدیره مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها برگزار شد.

با حضور اعضا، جلسه هیأت مدیره مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها برگزار شد.

جلسه هیأت مدیره مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، جلسه هیأت مدیره این مجمع با حضور دکتر نجفی برزگر، دبیرکل، دکتر مردانی، نائب رئیس هیأت مدیره، دکتر دارا، خزانه‌دار هیأت مدیره، دکتر هاشمی، بازرس هیأت مدیره و دیگر اعضا از جمله دکتر مجیدی و دکتر خرمشاد برگزار شد.
در این جلسه، دبیرکل مجمع ضمن ارائه گزارش عملکرد، برنامه‌های آینده مجمع را تشریح کرد و اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند. رفع مشکلات حساب جاری مجمع و برگزاری همایش مرتبط با دستاوردهای بین‌المللی دولت شهید سید ابراهیم رئیسی (ره) از دیگر مباحث مطرح شده بود.