دیدار و گفتگوی دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و چند تن از مدیران سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی مردم‌نهاد

دکتر کریم نجفی برزگر با چند تن از مدیران سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی مردم‌نهاد دیدار و گفتگو کرد.

دیدار و گفتگوی دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و چند تن از مدیران سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی مردم‌نهاد

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، دکتر کریم نجفی برزگر دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با چند تن از مدیران سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی مردم‌نهاد دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که حجت‌الاسلام و المسلمین محمد شجاعی، مسئول مؤسسه منتظران منجی نیز حضور داشت، خلاصه اقدامات مجمع اساتید در حوزه بین‌الملل بیان و در پایان بر ادامه جلسات و همکاری‌ها تأکید شد.