دیدار و گفتگوی دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با معاون امور بین‌الملل موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)

دکتر کریم‌نجفی برزگر، دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با دکتر محمدرضا عبداللهی‌فرد، معاون امور بین‌الملل موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) دیدار و گفتگو کرد.

دیدار و گفتگوی دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با معاون امور بین‌الملل موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، دکتر کریم‌نجفی برزگر، دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با دکتر محمدرضا عبداللهی‌فرد، معاون امور بین‌الملل موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که سرکارخانم دکتر فاطمه نکولعل آزاد، مدیر رسانه و راهبری فضای مجازی و سرکارخانم مهندس الهام نقدی، مدیر پشتیبانی سامانه‌های این مؤسسه نیز حضور داشتند، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه تأکید شد.
دکتر نکولعل آزاد با اشاره به ایده تأسیس و راه‌اندازی کتابخانه مجازی توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره) بر لزوم همکاری و کمک مجمع در راستای این هدف تأکید کرد. برگزاری نشست‌های مشترک علمی-بین‌المللی و تبادل اساتید بین دو نهاد نیز از دیگر نکات مهم بیان‌شده در این دیدار بود.
در انتهای دیدار، مجموعه دانش‌نامه حضرت امام خمینی (ره) که به همت مؤسسه تنظیم و نشر آثار جمع‌آوری و چاپ گردیده است به مجمع اساتید هدیه شد.