همایش بین‌المللی «دانشگاه اسلامی» برگزار می‌شود.

معاونت بین‌الملل نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با همکاری مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، همایش بین‌الملی «دانشگاه اسلامی» را برگزار می‌کنند.

همایش بین‌المللی «دانشگاه اسلامی» برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، معاونت بین‌الملل نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با همکاری این مجمع، همایش بین‌الملی «دانشگاه اسلامی» را برگزار می‌کنند.
جهت دریافت فایل با کیفیت پوستر همایش به پایین همین صفحه مراجعه نمایید.


دانلود فایل