بازدید استاد محمد علی اخلاصی، رئیس دانشگاه گوهرشاد کابل افغانستان از مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها

استاد محمد علی اخلاصی، رئیس دانشگاه گوهرشاد کابل افغانستان طی بازدید از مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با دکتر کریم نجفی برزگر، دبیرکل مجمع دیدار و گفتگو کرد.

بازدید استاد محمد علی اخلاصی، رئیس دانشگاه گوهرشاد کابل افغانستان از مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، استاد محمد علی اخلاصی، رئیس دانشگاه گوهرشاد کابل افغانستان طی بازدید از مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با دکتر کریم نجفی برزگر، دبیرکل مجمع دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، استاد اخلاصی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات مثبت مجمع در راستای تقویت دیپلماسی علمی بین کشورهای جهان به خصوص حوزه جهان اسلام، گسترش همکاری‌های فی‌مابین را خواستار شد. دکتر نجفی برزگر نیز ضمن آگاهی از شرایط دانشگاه‌ها پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، برای اساتید و دانشگاهیان این کشور آرزوی موفقیت و بر ایجاد زمینه تبادل اساتید و دانشجو بین دو کشور تأکید کرد.