دیدار و گفتگوی دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و رایزن فرهنگی هند در ایران

جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر با جناب آقای بارلام شوکلا دیدار و گفتگو کرد.

دیدار و گفتگوی دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و رایزن فرهنگی هند در ایران

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر، دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با جناب آقای بارلام شوکلا، رایزن فرهنگی هند در ایران دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، طرفین با تأکید بر لزوم گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی بین دو کشور بر نقش مهم اساتید در این حوزه نیز اشاره کردند.