دیدار دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با رئیس جامعه ناصریه در هند

دکتر کریم نجفی برزگر، دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با مولانا ناظم علی خیرآبادی، رئیس جامعه ناصریه در هند دیدار و گفتگو کردند.

دیدار دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با رئیس جامعه ناصریه در هند

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، دکتر کریم نجفی برزگر، دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با مولانا ناظم علی خیرآبادی، رئیس جامعه ناصریه در هند دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار، مولانا ناظم علی خیرآبادی، گزارشی از آخرین وضعیت مسلمانان و شیعیان هند ارائه داد و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سرزمین شبه قاره را تبیین نمود. همچنین دکتر نجفی برزگر بر ایجاد و گسترش همکاری‌های بین‌المللی بین جامعه علمی ایران و هند تأکید نمود.