اولین جلسه هماهنگی برنامه‌های اربعینی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها برگزار شد.

با حضور دبیرکل مجمع، معاون ستاد اربعین حسینی و جمعی از اساتید و دست‌اندرکاران امور اربعین، اولین جلسه هماهنگی برنامه‌های اربعینی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها برگزار شد.

اولین جلسه هماهنگی برنامه‌های اربعینی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، با حضور دبیرکل مجمع، معاون ستاد اربعین حسینی و جمعی از اساتید و دست‌اندرکاران امور اربعین، اولین جلسه هماهنگی برنامه‌های اربعینی مجمع برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دکتر نجفی برزگر، دبیر کل مجمع، دکتر ابن‌الدین، جانشین سازمان بسیج اساتید کشور، دکتر اسفندیاری، معاون ستاد اربعین حسینی و جمعی از اساتید و دست‌اندرکاران امور اربعین برگزار گردید، چگونگی بهره‌بردن حداکثری مجمع اساتید از فرصت بزرگ اجتماع عظیم اربعین حسینی در عراق بررسی و تصمیمات متناسب اخذ شد و هماهنگی‌های اولیه صورت پذیرفت.