ارتباط مستمر مجمع اساتید با اساتید و دانشجویان سوری و انجام پروژه‌ها و اقدامات مشترک به گسترش روابط بین دو کشور دوست و برادر می‌انجامد.

دیدار دکتر جلیل دارا، سرپرست مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و آقای همام عبدالرحمن، معاون رئیس انجمن دانشجویان سوری حاضر در ایران در محل مجمع انجام گرفت.

ارتباط مستمر مجمع اساتید با اساتید و دانشجویان سوری و انجام پروژه‌ها و اقدامات مشترک به گسترش روابط بین دو کشور دوست و برادر می‌انجامد.

در این دیدار، جناب آقای دکتر جلیل دارا، سرپرست مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها ضمن تأکید بر ارتباط مستمر مجمع اساتید با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی سوری گفت: این مهم به گسترش روابط بین دو کشور دوست و برادر می‌انجامد. همچنین آقای همام عبدالرحمن، معاون رئیس انجمن دانشجویان سوری حاضر در ایران ضمن ارائه برخی پیشنهادات در زمینه اقدامات مشترک بین مجمع و این انجمن، بر افزایش فعالیت‌های مجمع در ارتباط با دانشجویان و اساتید کشور سوریه تأکید کرد.
 

در پایان به پاس حضور آقای عبدالرحمن در مجمع، از ایشان تقدیر شد.