جلسه گروه «علوم قرآن و حدیث» مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها برگزار شد.

جلسه گروه «علوم قرآن و حدیث» مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها به ریاست سرکار خانم دکتر لاله افتخاری، مدیر این گروه علمی برگزار شد.

جلسه گروه «علوم قرآن و حدیث» مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، نشست اساتید گروه «علوم قرآن و حدیث» مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها به ریاست سرکار خانم دکتر لاله افتخاری، مدیر این گروه علمی در تاریخ چهارشنبه 1401/08/04 در تهران به صورت حضوری و مجازی با دعوت از نزدیک به 40 استاد از دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار گردید.
در این نشست که با دستور جلسه بررسی آیین‌نامه ارتقاء اساتید در رشته علوم قرآن و حدیث بحث و بررسی گردید اساتید محترم به بیان و ارائه نظرات خود در مورد آیین‌نامه ارسالی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداختند. به دلیل مهم‌بودن دستور جلسه، از اساتید تقاضا گردید تا پس از بررسی دوباره، نظرات خود را  تا سه روز آینده به دبیرخانه ارسال نمایند که پس از جمع‌بندی نظرات به وزارت علوم ارسال گردد.