بیانیه مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها به مناسبت «سالروز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه»

این مهم از منظر افزایش سطح آگاهی و اشتراک دانش موجب تقریب جوامع گردیده و نقش بی‌بدیل پژوهشگران، دانشمندان و اساتید دانشگاهی به عنوان پل ارتباطی میان مراکز تولید علم، قابل تنویر می باشد.

بیانیه مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها به مناسبت «سالروز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه»

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، متن بیانیه به شرح ذیل می‌باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

از سال 1999 سازمان جهانی یونسکو، 10 نوامبر هر سال را به عنوان «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» گرامی داشته تا زمینه هم‌افزائی صاحبان خِرد و اندیشه‌ورزی در ترویج، توسعه و فراگیرنمودن علم، در پاسداشت صلح جهانی و توسعه متوازن و پایدار، قرار داشته باشد.
این سالروز، مسأله نقش صاحب نظران، سیاست‌گذاران اجتماعی، اصحاب رسانه و اندیشمندانی که در این مسیر گام عملی و اخلاقی برمی‌دارند را یادآور می‌گردد که هدف از این گرامی‌داشت، صرفاً یادآوری توسعه‌ی علمِ صلح‌محور بوده تا با تحقق توسعه فراگیر جهانی به ویژه در جوامع کمتر توسعه‌یافته و حذف کشاکش میان ملل و جوامع دست یازد. این مهم از منظر افزایش سطح آگاهی و اشتراک دانش، موجب تقریب جوامع گردیده و نقش بی‌بدیل پژوهشگران، دانشمندان و اساتید دانشگاهی به عنوان پل ارتباطی میان مراکز تولید علم، قابل تنویر می‌باشد. 
در این میان، مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها از طریق:
1. شناسائی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های علمی و پژوهشی اساتید مسلمان در دانشگاه‌های جهان؛
2. ایجاد بسترهای مناسب برای تعاملات علمی و پژوهشی اساتید مسلمان در جهت توسعه و تعمیق علمی دانشگاه‌ها در راستای ایجاد بستر لازم برای تمدن اسلامی؛
3. بررسی و طراحی تشکیل نهادهای مورد نیاز جهان اسلام مانند سازمان تجارت بین‌الدول اسلامی و دانشگاه کیفری بین‌الدول اسلامی؛
4. ایجاد کرسی‌های نظریه‌پردازی بین اساتید مسلمان؛
5. گسترش مشارکت‌های علمی و پژوهشی غیردولتی در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی؛
6. تعامل و هماهنگی دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط با پژوهش در بین دانشگاه‌های کشورهای اسلامی؛
7. کم‌رنگ نمودن تعصّب و تحجّر و خشونت میان مذاهب اسلامی و تأکید بر نوگرائی، سماحت، عقلانیت، تقریب مذاهب، همگرائی و انسجام اسلامی؛ اهتمام ویژه‌ای نسبت به پیشبرد اهداف توسعه علوم صلح‌محور برای نیل به توسعه فراگیر و جامع و ارتقاء کیفیت زندگی آحاد جوامع دارد.

مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها