بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش روی ایران و هند

در نشست تخصصی «مطالعات میراث مشترک ایران و هند؛ ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش رو» مطرح شد.

بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش روی ایران و هند

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها در نشست تخصصی «مطالعات میراث مشترک ایران و هند؛ ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش رو» که در روز سه‌شنبه 20 مهرماه 1400 در سالن جلسات مجمع برگزار گردید، اساتید و شخصیت‌های ایرانی و هندی سخنان خود را ایراد کردند. نقطه مشترک این سخنان، تکیه بر اشتراکات فرهنگی دو ملت بود و به کتاب‌ها و موارد مختلفی که بین دو ملت مورد تبادل قرار گرفته‌اند اشاره شد. مورد بعدی، معماری‌های مشترک در سرزمین‌های ایران و هند بود که به آن پرداخته شد. مساجد و مکان‌های مختلفی در هند قرار دارند که ساخته دست معماران مسلمان ایرانی بوده و با نگاه به آن‌ها می‌توان به طرح اسلامی و ایرانی آن پی برد.
سخنرانان با توجه به این مشترکات فرهنگی، این نتیجه را بیان کردند که باید این موارد مشترک به زمینه‌های دیگر نیز تسری و گسترش یابد.