بیانیه مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها در خصوص حوادث اخیر لبنان

مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها همبستگی خود با ملت لبنان را اعلام و اظهارات مداخله جویانه رئیس جمهور فرانسه را محکوم کرد.

بیانیه مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها در خصوص حوادث اخیر لبنان

بسمه تعالی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها ضمن ابراز همدردی در فاجعه دردناک انفجار بندر لبنان همبستگی خود با ملت و دولت لبنان را اعلام می کند. مسلما ملت لبنان از چنان ظرفیت و توانمندی داخلی برخوردار است که می تواند با صبر و وحدت از این بلیه دردناک با سربلندی عبور کند و در این راستا جبهه مقاومت همگام با ملت لبنان نقش آفرینی خواهد کرد. همچنین مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها اظهارات متخلفانه و مداخله جویانه رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون در امور داخلی لبنان را به دلایل ذیل نقض قواعد و مقررات بین المللی می داند و آن را محکوم می کند. ۱. هیچ کشوری حاکمیت برتر نسبت به کشور دیگر ندارد لذا حق تعیین تکلیف امور سیاسی برای کشورها نسبت به کشور دیگر وجود ندارد. براساس بند ۱ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای سازمان ملل متحد یک اصل مسلم است و قابل نقض نیست. ۲.هرگونه سوء استفاده از موقعیت رئیس جمهور فرانسه در تحت فشار قرار دادن دولت و ملت لبنان غیر قانونی است. بند ۴ ماده ۲منشور سازمان ملل متحد تهدید علیه استقلال سیاسی هر کشور را با اهداف سازمان ملل مغایر دانسته و کشورها از چنین اقدامی منع شده اند. ۳. بر اساس بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد و به طریق اولی کشورها حق دخالت در صلاحیت داخلی کشورهای دیگر را ندارند و از این کار منع شده اند. ۴. بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شماره ۲۱۳۱ مصوب ۱۹۶۵ که به اعلامیه عدم پذیرش مداخله در امور داخلی کشورها و حفاظت از استقلال سیاسی و حاکمیت کشورها معروف است، صلح جهانی به واسطه مداخلات نظامی و هر شکل از اشکال مستقیم و غیر مستقیم مداخله در امور داخلی کشورها و تهدید حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها به خطر می افتد. ۵. براساس سند فوق حق تعیین سرنوشت مردم یک کشور باید توسط همه کشورها به رسمیت شناخته شود و هیچ کشوری حق ندارد با استفاده از فشارها و اهرمهای اقتصادی و سیاسی یا هر نوع اجباری کشور دیگر را تحت تبعیت خود در آورد و از این راه به منافعی نایل شود. 6 .بر اساس قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب اکتبر ۱۹۷۰ هیچ کشور یا گروهی از کشورها حق مداخله مستقیم و غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی کشورهای دیگر را به طوری که عناصر سیاسی فرهنگی یا اقتصادی کشورها را به خطر بیاندازد ندارند. مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاهها ضمن محکومیت اظهارات مکرون، آن را نشانگر استمرار روحیه استعماری فرانسه و نگاه از بالا به پایین آن نسبت به مردمی می داند که بخشی از مشکلات کنونی آنان موروثه دوران سیاه استعمار فرانسه در این کشور است. مردم و دولت لبنان این سابقه سیاه استعماری فرانسه را هیچ وقت فراموش نخواهند کرد.