نشست تخصصی«بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی و حقوقی ویروس کرونا»

مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، نشست تخصصی با عنوان «بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی و حقوقی ویروس کرونا» را برگزار کرد.

نشست تخصصی«بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی و حقوقی ویروس کرونا»

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها، نشست تخصصی «بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی و حقوقی ویروس کرونا» با حضور دکتر ایزدی، مدیر عامل مجمع و تعدادی از اساتید و اعضای گروه های علمی مجمع برگزار شد.

در این نشست، ابتدا دکتر ایزدی با اشاره به اهمیت ویروس فراگیر کرونا و ابعاد سیاسی، فرهنگی، روابط بین‌الملل و حقوقی آن، تأثیرات درازمدت آن را مطرح کرد. وی در این باره گفت: با توجه به شرایط جمهوری اسلامی ایران، کارشناسانی در کشور مشغول بررسی این مسئله هستند که در نهایت کرونا برای ما در ایران و همچنین در سطح بین‌الملل چه سرنوشتی دارد و چه تأثیراتی خواهد گذاشت.


ایشان سپس در خصوص اثرات منفی و مثبت کرونا و مسئولیت مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها در این خصوص گفت:
کرونا مثل هر پدیده دیگری، اثرات منفی و مثبتی دارد. اثرات منفی آن که مشخص است و نیاز به توضیح بیشتر نیست ولی در کنار این مشکلاتی که کرونا به وجود آورده، یک فرصت‌هایی هم شاید ایجاد کرده مخصوصا برای نهادی مثل «مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها» که یک سازمان مردم‌نهاد است و شبکه‌سازی اساتید و کار بین‌الملل انجام می‌دهد و آن این است که یکی از مفاهیمی که مدنظر سازمان‌هایی مثل اینجا قرار دارد، مورد توجه قرار گرفته است. آن مفهوم، دغدغة وضعیت فعلی جهان اسلام نسبت به کشورهایی است که سال‌ها با جهان اسلام درگیر بوده‌اند.

ایزدی در ادامه به وضعیت اسفبار جوامع غربی به ویژه آمریکا در برخورد با این ویروس و نگاه نظری آنها به مسائل اینچنینی پرداخت و ادامه داد:
عملکرد دولت آمریکا و همچنین بعضی از دولت‌های غربی نسبت به کرونا و وضعیتی که اکنون دارند، یک موج بیداری در سطح دنیا و در داخل کشور ما ایجاد کرده است. در تفکر غربی‌ها، مفهوم «داروینیسم اجتماعی» سال‌هاست که وجود دارد و روی آن کار شده و تدوین گردیده است. خیلی وقت‌ها صحبتی از آن نشده ولی در عمل اجرا شده است ... چنین تفکری این نتیجه را می‌دهد که اگر مردمی ضعیف باشند، خیلی نباید نسبت به آن‌ها دغدغه داشت.

سپس مهدی مسجدی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و از اعضای مجمع به بعد مذهبی و افزایش گرایشات دینی در جهان اشاره کرد و گفت:
از نکات فرهنگی مثبت کرونا می‌تواند به این نکته اشاره کرد که ارادت جهان و به ویژه ادیان الهی و مسلمانان نسبت به خدا و مقدسات بیشتر شده و گرایشات مذهبی افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال، در اسپانیا بعد از سال‌های طولانی، صدای اذان پخش شد.

   بعد از این سخنان، جناب آقای دکتر مظلوم مدیر گروه حقوق خصوصی مجمع بین المللی اساتید دانشگاه ها ادامه دادند: این چالش، تبدیل به یک چالش بین رشته‌ای شده و جنبه‌های گوناگونی پیدا کرده و اثرات این چالش باید به کمک سازمان‌ها و رشته‌های مختلف علمی مدیریت و مهار شود.

   سپس ایشان با یکی از دوستان خود در هلند که متخصص در امر حقوق هستند تماس ویدئویی برقرار نمودند و دیدگاه وی را جویا شد.

  این مدرس مرکز حقوقی واقع در هلند در پاسخ اظهار کرد: یکی از پیش‌بینی‌ها این است که بعد از فرونشستن یا کمترشدن طوفان کرونا، مراودات اعضای اتحادیة اروپا از جمله اقتصادی، حقوقی و ... تحت تأثیر قرار بگیرد و نکتة دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که زمزمه‌هایی دارد به گوش می‌رسد مبنی بر این که مسئولیت دولت‌ها هم مطرح گردد.

سپس برخی از حضار دیدگاه های خود را مطرح کردند و ​در نهایت، جلسه با قرائت دعای شریف فرج توسط آقای دکتر جعفری خاتمه یافت.