بازتاب بیانیه مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها در خبرگزاری ها

در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی به دست تروریست های آمریکایی، بیانیه مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها در محکومیت این عمل واکنش خبرگزاری های مختلف داخلی را به دنبال داشت

بازتاب بیانیه مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها در خبرگزاری ها


خبر گزاری فارس متن کامل بیانیه را منتشر کرد و از طرف مجمع بین المللی اساتید، شهید سلیمانی را حامی حقوق انسان های غرب آسیا معرفی کرد

خبرگزاری ایرنا به درخواست مجمع بین المللی اساتید برای تشکیل دادگاه بین المللی اشاره کرد و بخش های مهم این بیانیه را منتشر نمود

خبرگزاری مهر نیز تن کامل بیانیه را منتشر نمود

همچنین خبرگزاری آنا(خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی) به حمایت مجمع بین المللی از سپاه پاسداران اشاره نمود و این عمل را از طرف مجمع محکوم کرد