نشست تخصصی پیرامون " نظریه‌های دولت و دولت جمهوری اسلامی" با همکاری مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها

نشست تخصصی با عنوان " نظریه‌های دولت و دولت جمهوری اسلامی" با همکاری مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها برگزار می‌گردد.

نشست تخصصی پیرامون

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها، این مجمع با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی نشست تخصصی با عنوان " نظریه‌های دولت و دولت جمهوری اسلامی" را در روز شنبه ۲۳  آذرماه ۹۸ ساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل سالن کنفرانس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌کند.

 

دکتر غلامرضا خواجه سروی نائب رئیس انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی؛ دکتر محمدباقر خرمشاد، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و رئیس انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران؛ دکتر ابولفضل دلاوری عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی؛ دکتر ناصر جمال‌زاده انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)؛ دکتر احمد گل‌محمدی عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی سخنرانان ویژه این نشست به بررسی نظریه‌های دولت و دولت جمهوری اسلامی می‌پردازند.

 

گفتنی است به شرکت‌کنندکان در این نشست گواهی معتبر اعطا می‌گردد.