مستند ویژه برنامه ی ستاد اربعین مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

فعالیتهای مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها در اربعین سال جاری در قالب مستند ویژه برنامه ی ستاد اربعین منتشر شد.

مستند ویژه برنامه ی ستاد اربعین مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

ستاد اربعین مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها ویژه برنامه خود را برای اربعین سال جاری تدوین کرد.
 
بر این اساس، مدیریت پنل های تخصصی و مشارکت در کنفرانسهای نجف و کربلا از یک سو و معرفی، شناسایی و جذب اساتید دانشگاهی و فرهیختگان علمی از اقصی نقاط دنیا در مسیر راهپیمایی نجف اشرف تا کربلای معلی از سوی دیگر، توسط عوامل علمی و اجرایی مجمع و نیز جمعی از دانشجویان و طلاب خارجی مقیم ایران به اجرا در آمد.
 
 این فعالیتها که در قالب یک مستند 15 دقیقه ای به تصویر در آمده، در سایت مجمع منتشر شده است.
 
برای مشاهده ی فیلم مستند مذکور روی لینک کلیک کنید.