همایش «آمریکا و جنایت‌های قرن» - خلاصه سخنرانی دکتر شاه ویسی

ایجاد فرسایش در متن اقتصاد هدف، نتیجه تروریسم اقتصادی است و راهبرد دیگر، اقدام به ارعاب است. انجام اقدامات ایذایی دیگر راهبرد آمریکا در تروریسم اقتصادی است.

همایش «آمریکا و جنایت‌های قرن» - خلاصه سخنرانی دکتر شاه ویسی

دکتر ساسان شاه‌ویسی عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصاد بین‌الملل یکی دیگر از مدعوین همایش بودند که نظرات خود را بیان کردند.  طبق دیدگاه ایشان، تهدیداتی که آمریکا در چندسال اخیر علیه کشورمان صورت داده تهدید علیه اقتصاد ملی بوده است، گفت: تروریسم اقتصادی از چندین بخش تشکیل شده و اولین بخش آن منطق تروریسم است و بخش دیگر راهبردهای تروریسم بود و در نهایت ابزار تروریسم است.
وی افزود: آمریکا در حال حاضر از سلاح اقتصاد به نفع خود استفاده می‌کند. کیک بزرگ اقتصاد جهانی در دست آمریکا است و با دست‌کاری در تعرفه‌های وارداتی و اعمال تحریم‌ها در اقتصاد جهانی تغییراتی ایجاد می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصاد بین‌الملل ضمن تاکید بر اینکه شاهد آن بودیم که رئیس جمهور جدید آمریکا، از تعهدات اقتصادی کشورش سر باز زد و این نشان می‌دهد که آمریکا هیچ ابایی ندارد از ابزار اقتصاد علیه ملت‌ها استفاده کند،خاطرنشان کرد: همین سلاح اقتصادی را در تروریسم نفتی نیز شاهد بودیم. ایالات متحده در مقابل هر اقتصادی که حرف جدیدی برای گفتن دارد و یا در مقابل او قد علم می‌کند، از این ابزار استفاده می‌کند.
شاه‌ویسی افزود: تروریسم مبتنی بر سه اصل است. تأکید بر عدم قطعیت‌ها، کشمکش‌های قدرت در سطح کشورها و باورمندی نسبت به تأثیرگذاری تحریم‌ها سه اصل تروریسم است. آمریکا به دنبال کشاندن کشمکش ناشی از تحریم‌های خود به داخل کشورها است. همچنین تلاش می‌کند تا شهروندان هر کشور را نسبت به تأثیرگذاری تحریم‌ها اغنا کرده و نسبت به توانمندی‌های داخلی مأیوس کند.
وی ضمن تشریح راهبردهای تروریسم اقتصادی اجرایی توسط آمریکا، تصریح کرد: ایجاد فرسایش در متن اقتصاد هدف، نتیجه تروریسم اقتصادی است و راهبرد دیگر، اقدام به ارعاب است. ایجاد ارعاب و تردید نسبت به قابلیت‌ها و توانمندی‌های داخلی از دیگر راهبردهای آمریکا در تحریم‌های اقتصادی است. انجام اقدامات ایذایی دیگر راهبرد آمریکا در تروریسم اقتصادی است.
عضو هیات علمی دانشگاه افزود: با نگاه به اقتصاد کشورمان خواهیم دید که کشور ما زمانی ۷ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته و نفعی از این دلارها نداشته اما زمانی که به کمترین کشش‌پذیری دلار در اقتصاد رسیده‌ایم، بیشترین تأثیر را در فضای اقتصادی کشور داشته است. انجام اقدامات ایذایی به معنای روان‌شناختی کردن کارکرد حریف یا هدف مبتنی است. چالشی داریم که می‌گوید اگر می‌خواهیم وضعیت بهتر شود، باید از داخل تهی شویم و این هدف به صورت آرام و آهسته در افکار عمومی اعمال می‌شود.
شاه‌ویسی با بیان اینکه مهم‌ترین پاشنه آشیل کشورهایی نظیر چین و ایران، اقتصاد آنان است، تصریح کرد: مثلث سلاح پول سه وجه دارد، یک وجه آن دلار، وجه دیگر مکانیسم‌های جهانی و وجه سوم آن نیز نهادهایی است که تحریک‌پذیری اقتصاد جهانی نسبت به تأثیر دلار را روان‌سازی می‌کند.