سخنرانی دکتر علیرضا بیگدلی در نشست تخصصی «فرصت‌ها و چالش‌‌های دولت سیزدهم در منطقه قفقاز»

سخنرانی دکتر علیرضا بیگدلی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در نشست تخصصی «فرصت‌ها و چالش‌های دولت سیزدهم در منطقه قفقاز»