سخنرانی دکتر عزیز جوان‌پور در نشست تخصصی «فرصت‌ها و چالش‌‌های دولت سیزدهم در منطقه قفقاز»

سخنرانی دکتر عزیز جوان‌پور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در نشست تخصصی «فرصت‌ها و چالش‌های دولت سیزدهم در منطقه قفقاز»