سخنرانی دکتر پدرام عبداللطیف در نشست تخصصی «تحولات اخیر در افغانستان»

سخنرانی دکتر پدرام عبداللطیف، رهبر حزب کنگره ملی و عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان در نشست تخصصی «تحولات اخیر در افغانستان»