سخنرانی آقای اشکان پیرزاده، نویسنده کتاب حقوق تحریم‌ها

سخنرانی آقای اشکان پیرزاده، نویسنده کتاب حقوق تحریم‌ها در نشست تخصصی «ابعاد حقوقى تحريم‌هاى آمريكا عليه كشورهاى محور مقاومت و روش‌هاى مقابله با آن»