سخنرانی دکتر سیامک عموزیدی، عضو گروه حقوق بین‌الملل مجمع و مدرس دانشگاه

سخنرانی دکتر سیامک عموزیدی، عضو گروه حقوق بین‌الملل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و مدرس دانشگاه در وبینار «بررسى ابعاد حقوقى ترور سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى و استاد شهيد دكتر محسن فخري‌زاده»