سخنرانی استاد کامل امین هاشم، معاون وزیر دادگستری جمهوری عراق

سخنرانی استاد کامل امین هاشم، معاون وزیر دادگستری و رییس ستاد حقوق بشر جمهوری عراق در وبینار «بررسى ابعاد حقوقى ترور سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى و استاد شهيد دكتر محسن فخري‌زاده»