سخنرانی دكتر رفيق عبدالسلام، وزير خارجه اسبق تونس

سخنرانی دكتر رفيق عبدالسلام، وزير خارجه اسبق تونس و رييس مركز مطالعات راهبردى و ديپلماتيك در نشست تخصصی «بررسى تحليلى ابعاد مسأله عادى‌سازى روابط امارات متحده عربى و بحرین با رژيم صهيونيستى»