سخنرانی مهندس محمودرضا سجادی، سفیر اسبق ایران در روسیه

سخنرانی مهندس محمودرضا سجادی، سفیر اسبق ایران در روسیه پیرامون روابط دو کشور