سخنرانی دکتر محمد محیی در نشست تخصصی «انتخابات پارلمانی عراق»

سخنرانی دکتر محمد محیی، سخنگوی کتائب حزب‌الله عراق و رییس شبکه تحلیل سیاسی الهدف عراق در نشست تخصصی «انتخابات پارلمانی عراق»