سخنرانی والتر سورنتینو در نشست تخصصی «سیاست خارجی آمریکا از آمریکای لاتین تا جنوب غرب آسیا»

سخنرانی والتر سورنتینو، دبیر امور بین‌الملل حزب سیاسی PCdoB برزیل در نشست تخصصی «سیاست خارجی آمریکا از آمریکای لاتین تا جنوب غرب آسیا»