سخنرانی دکتر رجب صفراف در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای»

سخنرانی دکتر رجب صفراف، مدیر مرکز مطالعات ایران‌شناسی مسکو در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای و آینده همگرایی آسیایی»