سخنرانی دکتر ابوالفضل علمایی در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای»

سخنرانی دکتر ابوالفضل علمایی، مدرس دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امورخارجه در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای و آینده همگرایی آسیایی»